priimti

priimti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda programos siūlymams priimti. Davus šią komandą siūlymas įvykdomas: įrašomi į dokumentą pakeitimai, vykdoma kuri nors kita komanda. Panašią prasmę turi komanda ↑sutikti, tačiau ji pasyvesnė – gali nesužadinti papildomų veiksmų. pavyzdys(-iai) priimti intarpą, priimti keitimus, priimti liudijimą, priimti naujinimą, priimti siūlymą, priimti skambučius, priimti užklausą. atitikmenys: angl. accept ryšiai: antonimasatmesti dar žiūrėksutikti siauresnis terminaspriimti taisinius

Enciklopedinis kompiuterijos žodynas . . 2008.

Look at other dictionaries:

  • priimti — priim̃ti, prìima (prìema, priema), prìėmė, priemė I. tr. 1. paimti, pačiupti: Penki geležiniai pirštai priima spausdintą arkužą ir kloja krūvon Blv. Koją priėmęs beiškelsi iš lovos – taip buvom pavargę morinę vežę [per Užgavėnes] Šts. Še, da… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priimti — priim̃ti vksm. Priim̃k iš manę̃s šią̃ dóvaną …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • priimti taisinius — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda žymėtiesiems taisiniams priimti. Naudojama ↑žymėtųjų taisinių peržiūroje. Davus šią komandą į dokumentą įtraukiamas pasirinktas taisinys, visi taisiniai iš pažymėtos dokumento dalies arba iš viso… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • accept — priimti statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda programos siūlymams priimti. Davus šią komandą siūlymas įvykdomas: įrašomi į dokumentą pakeitimai, vykdoma kuri nors kita komanda. Panašią prasmę turi komanda ↑sutikti, tačiau ji pasyvesnė… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • accept changes — priimti taisinius statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda žymėtiesiems taisiniams priimti. Naudojama ↑žymėtųjų taisinių peržiūroje. Davus šią komandą į dokumentą įtraukiamas pasirinktas taisinys, visi taisiniai iš pažymėtos dokumento… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • priėmimas — priėmìmas sm. (2); R 1. → priimti I 1: Tokio[je] aukšto[je] vieto[je] sunkus priėmìmas (šieną, javus kemšant) Vvr. 2. → priimti I 5: Protokolo skaitymas ir priėmimas neprivalo užimti daug laiko rš. Po priė̃mimui malonės tejaus vėl sugrįžta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvorumas — statusas T sritis Politika apibrėžtis Susirinkimo dalyvių skaičius, laikomas privaloma sąlyga, kad priimti sprendimai būtų pripažįstami teisėtais (galiojančiais). Priimant įstatymą parlamente būtina, kad plenariniame posėdyje dalyvautų tam tikras …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • quorum — kvorumas statusas T sritis Politika apibrėžtis Susirinkimo dalyvių skaičius, laikomas privaloma sąlyga, kad priimti sprendimai būtų pripažįstami teisėtais (galiojančiais). Priimant įstatymą parlamente būtina, kad plenariniame posėdyje dalyvautų… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • paimti — paim̃ti, pàima (pàema), pàėmė I. tr., intr. 1. pačiupti, pastverti ranka, pirštais, dantimis, kokiu įrankiu: Daugelis vartė rankose paimtus ginklus J.Balt. Paimk dainyčią (milžtuvę) ir nueik palaidyk karvę Lzd. Paimk raktelius, padėk… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antimti — antim̃ti, añtima (añtema), añtėmė (dial.) tr. 1. parduodant daugiau paimti, gauti negu prekė verta, sulygta; perimti: Ana už sviestą pusę rublio añtėmė Als. Aš neantemu už vaistus: už pirktus piningus atiduodu Šts. Man miltų añtėmė daugiau… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.